سلام شصت ودوم

 

 نام توچیست؟

چه کسی این نام رابرای تو انتخاب کرده؟

هیچ از او پرسیده ای  انگیزه اش در آن روزچه بوده؟

 شیفته ی زیبایی آن اسم ،

 یا ارادتی از سراعتقاد ،

 یانشانی از یک دوست،

 یا شاید زنده نگه داشتن یک نام ونشان ...

اصلاچقدر با این نام سنخیت داری؟

تو به این نام ارزش داده ای یا نام به تو؟یا شاید...

.

.

اما کسانی در همسایگی ما هستند

که انگار خلق شده اندبرای باز تعریف واژگان!

 معنی دادن به مناسبت ها ونام ها

 حک کردن محبتهایشان

ایثاروتعهدشان....

تا چندی پیش روز پرستار مناسبتی بود در صفحه تقویم ،یا دآور یک شغل...

 وشاید تداعی کم رنگی ازمحیطی با وصف آشنایش....

اما امروزتمام آنچه انگیزه یاد سپاری یک نام می شود جمع شد تا در روزپرستاراز تو یاد کنم؛

 پرستار بخش نوزادان بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره) سرکار خانم پناهی

...

..

.

/ 0 نظر / 9 بازدید