سلام بیست ودوم

 

 من هستم !!

من بشر امروزی هستم !

من بسیار آینده نگرم .

من برای سی سال آینده  ام برنامه دارم

مثلا می دانم سال آینده در چنین ساعتی زنده هستم!!

من آنقدر آینده نگر شده ام که دیگر گذشته ها

 تاریخ وهر چه  بو ی کهنگی بدهد به گرد  راه من نمی رسد

من کاملا  "فشن" هستم

من "نیو استایل" هستم

من  "آپ تودیتم ".

.

من  تاریخ نمی خوانم

من همیشه ازدرس تاریخ بدم می آمده است

نسل من همیشه کمترین درصدقبولی در این درس راداشته ا ست

آخر می دانی من خیلی خیلی آینده را دوست دارم

من برای اولین بار می خواهم بدون ریشه روی زمین رشد کنم

.

.

اصلا اگر کلمه تاریخ

در تاریخ تولد شناسنامه ام نیامده بود ،

اگر شناسنامه رابرای برنامه های آینده ام نیاز نداشتم،

آن را از صفحه شناسنامه که هیچ ،از صفحه روزگار پاک می کردم.

من از هر روز سال فقط روز تولدم را دوست دارم!

ونه  روز تولد پدر ومادرم ،

ونه حتی تولد معشوقه ام!

.

.

 من اصلا

Adam  آدم،

Idriss ادریس ،  Heber   هود   

Noah نوح  ،  Methusaleh صالح

Lot لوط  ،  Abraham ابراهیم  

Isaac  اسحاق  ،  Jacob  یعقوب  

Joseph  یوسف  ،  Job  ایوب

Jethro شعیب ، Isaiah  ذوالکفل

Moses موسی  ،  Aaron هارون 

David داوود   ،  Solomon سلیمان                             

Elias الیاس  ،  Jonah یونس

Elisha الیسع  ،  John یحیی

Zacharias  زکریا  ،  Jesus عیسی  و Ishmael اسماعیل

Muhammad   محمد

وصدوبیست وسه هزار وخورده ای پیامبر دیگر را نمی شناسم!

.

.

من از درخت ممنوعه فراوان میل کرده ام

من" الانسان حریص علی ما منع  " هستم

من  هم بازی  مار خوش خط وخال ابلیسم

من بارها هبوط کرده ام

 .

من قاتل هابیل فطرتم 

من در دفن عقاید شهیدم  درمانده ام

من هنوز هم از کلاغ دفن کردن می آموزم

من از قابیل پیش رفته ترم  ! من از کلاغ چیز های دیگری نیز آموخته ام!

من با گذشت این همه سال هنوز هدیه ای برای قبول، آماده نکرده ام

اصلا من هدیه دادن بلد نیستم

هدیه باید پشتش نفعی، پولی، مقامی، چیزی باشد

مگر پول علف خرس است!

.

من با بدان همنشینی دارم

من هنوز در سیلابها به کوه پناه می برم

من خاندان نبوتم را گم کرده ام

من در کشتی نوح هم دنبال ابلیسم

.

من هر روز بهانه ای تاز ه جور میکنم

با اینکه گاو بنی اسراییل را سالهاست" بالاخره" ذبح کرده اند،

من هنوز دنبال خصوصیات جدید می گردم

.

با اینکه صدها بار از گذرگاه نیل عبور کرده ام باز چشمم دنبال فرعون است!

اصلا من قرار نبود با این  قوم  عقب مانده ی موسی  همراه شوم!

از آنجا که گوساله حیوان  مفیدی است ومن خدای ندیده را نمی پرستم

من در همان گاوداری سامری ها کار میکنم

هم از محصولاتش استفاده میکنم وهم می پرستمش!

اینست زندگی مسالمت آمیز!!

.

من با دستان خودم فرعون را دفن کرد ه ام اما باز مرده پرستی می کنم

من از قوم  پیامبرکش  پیش رفته ترم

من هر لحظه پیامبرانت را می کشم!

من ناقه ی صالحان را نحر کرده ام

من کفش های غرورم را در طور هم در نمی آورم

با اینکه هر روز استخوانهای پودر شد ه نیاکان نچندان نزدیک را می بینم

باز به مومیای های سیاه وزشت دل بسته ام

من حتی با بصل وعدس وفوم هم ارضا نمی شوم

من هر روز غذای جدید تری می خواهم

من همیشه گرسنه ام!

.

.

من اصلا دل تنگ یوسفم نیستم

من باز هم یوسف را در چاه می اندازم

من باز یوسفم را در بیابان که نه !

به کاروان که نه !

در شهر شلوغ به هرکه با هر قیمتی حتی مجانی می فروشم 

من مشتری مدارم!!

.

من فقط از کوه خضر آنهم برای سلامتی تنم بالا می روم

من به همه ی اعمال  ورفتار خضرهای زمانم اعتراض دارم

من صد خضر را درس می دهم ،مگر نگفتم  ؛من آینده نگرم!!

.

من با  راست ودروغش کار ندارم من صلیب را چون نما د از ما بهتران است 

دوست دارم

صلیب  به سینه ی زنان ومردان هالیوود زیبایی می دهد،

آدم را ترقی می دهد!

.

موعود من آینده است

من هر چیز وهر کس وهر کتابی را تحریف می کنم

اصلا تحریف جزئی از آینده منست!

من حاضرم خودم راهم تحریف کنم!

.

این ابراهیم چقدر هنر نشناس بود !

حاصل زحمت خیلی ها ،از جمله سرپرستش را به باد داد!

این بت ها نماد تمدن بشری بودند...

من به تندیس سازی علاقه دارم

من تازه تندیس سازی یاد گرفته ام

من قالبهایش را  از روسیه وارد می کنم

آخر تراشیدنش وقت آینده نگری را از من می گیرد

من ابراهیم را به عنوان مجرم به سازمان میراث فرهنگی معرفی می کنم

اگر آنها بنا بر مصالحی جدید وآینده نگرانه ،آتشش نزنند ،

به سازمانهای بین المللی معرفی اش خواهم کرد

من برای سوزاندنش از" ناتو" کمک می گیرم

من هنوز هم به سوی خدا تیرشلیک می کنم

من تمرین خلقت می کنم

من  "ژن پت" را از ژن خوک، شانپانزه و...خلق می کنم

من آزمایش آفرینش کائنات را دوست دارم

اگر در این آزمایش موفق شوم آینده نگر تر هم می شوم

.

من هنوز هم ،خارج از جو دنبال خدا می گردم

.

اما با این همه ؛

با اینکه از تاریخ بدم می آید عمر نوح ،

گنج قارون وملک سلیمان و...رادوست دارم

/ 0 نظر / 7 بازدید