پدر...

      

 

 

         سلام

                 
                           سیصد و سی و دوم

 

 

 

 

روز پدر

روز مادر

روزدختر

روز جوان

روزخانواده

روز...

.

.

چه روزهای قشنگی

وچه مناسبتهای دلنشینی...

چقدر زیبا ست

اگر هر سال

فقط به اندازه ی

 یک نشانه 

شبیه صاحبان این روزها شویم!

...

..

.

پ ن 01:چه بسا حکمت درخواست طول عمر همین باشد!

پ ن 02:فایل صوتی این پست را اینجابشنوید

                                 اینجا دانلود کنید

/ 0 نظر / 16 بازدید